Energetický průkaz PENB

Průkaz PENB musíte ze zákona předložit kupujícímu nebo nájemníkovi před uzavřením kupní nebo nájemní smlouvy.

 

Jak se vydává průkaz PENB?

  • Majitel bytu požádá písemně o kopii průkazu společenství vlastníků jednotek nebo družstvo.
  • Pokud SVJ nebo družstvo nepředají PENB majiteli bytu, nahradí se vyúčtováním elektřiny, plynu a tepla za uplynulé 3 roky.
  • Průkaz platí většinou 10 let nebo do příští větší změny na budově.
  • Majitel rodinného domu musí zajistit vystavení energetického
    průkazu na vlastní náklady.

Naši klienti mají při prodeji rodinných domů energetický štítek od nás v ceně provize.

 

Kontaktujte nás

*
*
*
fname: lname: fullname: